søndag 15. juni 2014

Justismordet som Oslopolitiet vil opprettholde

såkalt pressekonferanse i regi av Oslo Politikammer)
Som kjent er det dissens i Oslopolitiet når det gjelder forholdet til norgeshistoriens største massedrap i fredstid. Politiets prosjektgruppe anbefaler ikke ny etterforskning mens politimester Sjøvold gjør det motsatte. 

Først til Politiets prosjektgruppe:

Som kjent ble Erik Mørk Andersen – en av de omkomne ombord på Scandinavian Star – utpekt som gjerningsmann og ansvarlig for 159 menneskers død. Saken mot ham ble henlagt (av statsavokat, nå riksadvokat Tor Aksel Busch) fordi Mørk andersen var død og dermed hverken kunne siktes eller domfelles.

Politiet har i ettertid fått kritikk for sin konklusjon. Gjentatte ganger har riksadvokaten avslått ny etterforskning. Nå har politiets prosjektgruppe gått 1990-etterforskningen etter i sømmene. Deres konklusjon er (side 87 i rapporten):

Prosjektgruppen finner ikke bevismessig grunnlag til å konkludere med at Mørk Andersen med "stor grad av sannsynlighet" (politiets kursivering og anføring) er gjerningsmannen, og kan følgelig ikke (politiets understreking) stille seg bak konklusjonen fra etterforskning i 1990.

Med andre ord: Jobben i 1990 ble ikke gjort bra nok. Daværende politimester Willy Hauglis og stasadvoaktens forsikringer om at den danske lastebilsjåføren var gjerningsmann var og er feil. Det ble begått et justismord. Han ble ikke dømt i en rettssal, han fikk aldri forsvare seg.  Han fikk sitt ettermæle ødelagt og trukket ned i søla – av politiet. Familien hans måtte ta belastningen med å framstå som ektefelle og barna til en utpekt massemorder. Her sitter politiet med et stort, etisk juridisk og moralsk ansvar.

ALLIKEVEL VIL IKKE POLITIETS PROSJEKTGRUPPE ANBEFALE NY ETTERFORSKNING!!!!

Politiet gjorde feil men vil ikke rette feilen. Dette er en skandale. Det er også en skandale at politimester Sjøvolds anmodning om ny etterforskning utelukkende gjelder å søke etter økonomiske motiver for brannstiftelse. 

Norsk politi bør heller ta til vettet. Gå ut bredt. Finn gjerningsmannen. Prøv. Det er fremdeles folk med sterke interesser i Scandinavian Star i 1990 som ikke er avhørt. Hva med å ta den praten nå?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar