fredag 26. april 2013

Pris til Før snøen faller i Tribeca!

Marius på settet i Istanbul
Da er konkurransen i Tribeca Film Festival – World Narrative over. Det er gøy å kunne gratulere Marius Matzow Gulbrandsen med prisen for beste foto. Det er så fortjent. Mange publikummere blir sjokkert når de ser åpningsscenen med Siyar i oljetanken. Husk da på at fotografen også var der. Marius lå i den tanken i seks timer for å lage de få minuttene med film. Marius har fotografert de fleste av Hishams filmer. Bawke, Vinterland og nå sist Før snøen faller. Marius har et billedpoetisk blikk som slår inn i  naturskjønne landskaper. Like viktig er en høyt utviklet bevissthet med komposisjon for å gi bildene realisme og autensititet – enten det gjelder a fange den uvitende kvinnen som arbeider på en balkong i Istanbul eller hun som skraper bilruten på en togstasjon i Norge. Med en så prestisjetung pris følger også anerkjennelsen. Hipp! Hipp!

Før Snøen Faller har høstet to priser så langt. The Dagger award fra Filmfestivalen i Göteborg må med.

Her er juryens begrunnelse (Tribeca):

“Før snøen faller pakker inn visuell slagkraft for å matche styrken og ambisjonen rundt historien om en tenåringsgutt som forsøker å begå æresdrap på sin søster. Filmet i fire land fanger den alt fra landsbyliv til storbyliv i flere europeiske byer, fra intime hjemlige scener til yrende gateliv, fra nervepirrende grensepasseringer til et nakent vakkert nordisk vinterlanskap, inviterer den oss inn i mange kraftfulle verdener og oppfyller mange muligheter for cinematografi som en kunstform".

onsdag 17. april 2013

Festivalen er i gang

Tribeca filmfestival i New York er løpt i gang.
Før snøen faller deltar i hovedkonkurransen og er nominert til seks priser.

Første visning på lørdag. Vi holder tummarna!

Arthur Ryel-Lindsey skriver:

With dazzling imagery and fast-paced storytelling, Before Snowfall is a thought-provoking look at honor killing, at the intricate web of connections that sustain the brutal tradition and the unbelievable lengths to which some will go to see it through. Director Hisham Zaman focuses on the male antagonist, deftly portrayed by newcomer Taher Abdullah Taher, to bring Siyar’s moral crisis front and center. As he ventures farther away from home and his relationship with Evin deepens, does Siyar want to end the violent cycle? Is escape even possible?


Gå til Tribecas hjemmeside. og les forhåndsomtalen. Skulle du være i New York, sett av dagarna!tirsdag 16. april 2013

Flere beviser

Saken Scandianvian Star ruller og går. I dag melder flere aviser ved NTB om at et nytt øyenvitne har meldt seg i Sverige. En mann ved brannvakten i Lysekil så tre menn forlate skipet og løpe i motsatt retning av politisperringene. Dette stemmer med avsløringer i min bok Dødens Seilas:

Da skipet ble slept inn til  Lysekil om kvelden lørdag 7. april 1990, ble brannmenene ombord til all brann var slukket. Brannmennene forlot skipet og dette er loggført. Kaptein Hugo Larsen ble satt i land med en lift. Dette er også loggført. Det er imidlertid IKKE loggført når de tre besetningsmedlemmene – sjefelektrikeren og første- og annenmaskinist forlot skipet.

Det man tidligere har visst er at en brannvakt møtte en av dem ombord natt til 8 april like før det brøt ut ny brann. Denne brannen oppsto på et sted hvor det tidligere overhodet ikke hadde vært en eneste glo eller flamme. Denne brannen ødela vitale deler av skipets teknologiske infrastruktur. Restauranten, kommandobroen og en rekke med mannskapslugarer ble brent opp. Men det mest sensasjonelle ved denne brannen – rettelse: Det mest skandaløse var at politiet betraktet denne brannen som en oppblussing av forrige brann. Dette på tross av at brannen i Lysekil ALDRI ble analysert av Sintef. Videre: Politiet klaerte å konkludere med at det var en oppblussing enda det ikke hadde vært en glo fra tidligere branner på stedet hvor denne brannen oppsto. Det er femti meter med skipsskrog mellom arnestedet for denne brannen og tidligere brannskader.

I boken Dødens seilas dokumenteres at brannen i Lysekil var påsatt. Det nye vitnet som har meldt seg i Sverige bekrefter det vi allerede har visst. Det er bare for Oslopolitiet og ta kontakt, avhøre mannen og deretter avhøre de tre som stakk fra åstedet.

mandag 15. april 2013

Om det historiske vendepunktet

Fredag 12. april ble det altså klart at Oslo-politiet tar opp igjen etterforskningen av katastrofen ombord i Scandinavian Star.

Én ting er sikkert. Det er trykket de siste to ukene som har fått politiet til å gjøre om sine beslutninger. Seneste avslag om gjenopptakelse signert Riksadvokaten i 2012 avsluttet med følgende paniske spark i luften: Avgjørelsen kan ikke påklages.

På tross av dette famøse dekretet velger altså nå Oslopolitiet å gjenoppta etterforskningen allikevel.

Hva kan ligge i dette? Går Oslopolitiet mot Norges Riksadvokat?

Faktum er at det var Oslopolitiet som ledet skandale-etterforksningen i 1990. Jeg har dokumentert i boken Dødens Seilas – Scandinavian Star og Gåtene, at det var daværende politimester Willy Haugli som ved bruk av telefaks til politiet i Sverige og Danmark påtok seg ansvaret for drapsetterforskningen mens etatene i de respektive landende kunne «gjøre det alt andre». På det viset ble etterforskningen av pengespor og økonomiske motiver torpedert, med den følge at politiet aldri befattet seg med hvem som eide skipet, kjøpet av skipet eller forsikringsoppgjøret.

Dermed fant politiet aldri noe ut av skattebedrageriet, forsikringsoppgjøret eller mer sannsynlige løsninger på mysteriet (som jeg dokumenterer i min bok).

En eller annen kinkador i departementet klarte i 1990  dessuten å kutte akillessenen i analysene av brannen. SINTEF NBL fikk IKKE i oppdrag å analysere brannforløpet i de 34 timene skipet brant. De fikk isteden i oppdrag å analysere hva som skjedde mellom klokken 02 på natten 7. april til klokken 0320 samme natt.  De befattet seg altså med 3,9% av tidslinjen. De samme 3,9 prosentene var det politiet saumfarte for å finne en gjerningsmann. De var dømt til å mislykkes.

Dermed analyserte Sintef aldri sabotasjeaksjonene som foregikk mens båten var under slep, heller ikke hydraulikkbrannen i korridoren på dekk 4 eller brannen som oppsto da skipet lå til kai i Lysekil. Begge brannnene som oppsto mange timer etter at poltiets syndebukk beviselig var død.

Det er én eneste aktør i Norge som til nå  ikke har innsett at brannen aldri er oppklart. Det er Norges riksadvokat.

Et betimelig spørsmål er derfor: Kan man stole på at noe skjer nå? Kan man stole på Oslopolitiet? Det gjenstår å se. Det skal bli svært spennende å følge Oslopolitiets arbeid i tiden framover. Vær trygg. Utviklingen i saken vil bli dokumentert.

Les hele historien – om skipet og dets historie, om skattebedrageriet, forsikringssvindelen, brannforløpet, politietterforskningen, politiets gjerningsmann og om de skyldige i boken Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene!

lørdag 13. april 2013

Ekspertuvalget og dets arbeid

Hvem er det såkalte ekspertutvalget som framlegger nye opplysninger i saken Scandinavian Star?Ekspertutvalget i arbeid


Det som i pressekretser omtales som ekspertutvalget er en gruppe fagfolk som består av Gisle Weddegjerde, skipsinspektør (Lloyds), Ingvar Brynfors, tidligere brannmester i Göteborg (ledet slukningsarbeidet ombord i skipet, var første mann ombord etter brannutbruddet), Agne Knutson, tidligere politiinspektør i Gøteborg, (første politimann ombord etter brannutbruddet,  drev tekniske analyser om bord i det brannherjede skipet da det ankom Lysekil) Thor Kristiansen, tidligere Brigadesjef i Oslo Brannvesen (var  første nordmann ombord i vraket i Lysekil) Norvald Visnes, tidligere lensmann i Fana, advokat Erling Hansen (representerer enken etter Erik Mørk Andersen, mannen som norsk politi pekte ut som brannstifter), Ove Brandt  (FNO skadedrift), Leif Vervik, leder av Fellesforbundet for Sjøfolk og redaktør av fagtidsskriftet Dråpen, Dan Oddfjell, skipsreder, Martin Grande overlevende øyenvitne fra Scandinavian Star, Ståle Eilertsen, Senior branningeniør i Skansen Consult, Håkon Winterseth, senior branningeniør i Skansen Consult, Arne Steen, etterlatt og leder av Stiftelsen for gjenopptakelse av etterforskingen av brannen på Scandinavian Star, Terje Bergsvåg, nestleder i samme stiftelse, Kjell Ola Dahl, forfatter av boken Dødens Seilas, Scandinavian Star og gåtene.


Lørdag 6. april 2013 skulle bli en merkedag i historien om dette skipet. Det var på dagen 23 år etter at MS Scandinavian Star la ut fra Oslo havn og skulle bli åsted for det største massedrap i Nord-Europa etter andre verdenskrig. Denne dagen avholdt utvalget en pressekonferanse om Scandinavain Star.


Fra pressekonferansen
Pressekonferansen ble sendt direkte på TV2, DR1, SVTV4. Mens NRK1 gjorde reportasjer som ble sendt som hovedsak i kanaler som Dagsreviyen og Keldsnytt. Alle Tv-stasjonene gjorde intervjuer og lagde reportasjer på saken. Dagbladet, Bergens Tidende, Bergensavisen og NTB samt Sveriges radio og andre aviser fulgte også pressekonferansen tett.
Leif Vervik og Gisle Weddegjerde

Det ble klart at gruppen kunne legge fram nye saksopplysninger i tillegg til en ny og systematisk analyse av politiets arbeid, brannforløpet og vitneforklaringene under sjøforklaringen i 1990. Blant de nye opplysningene var øyenvitneskildringer samt en serie nye fotobevis som dokumenterer sabotasje i mange timer etter at politiets utpekte gjerningsmann beviselig var død. Gruppen vurderte også en eventuell politianmelse av sentrale aktører i påtalemakten den gang.

Men allerede før pressekonferansen meldte oslopolitiet seg for dialog.

Håkon Winterseth foredrar om brannutviklingen
I dagene etter fortsatte trykket. Avisene fulgte opp med intervjuer og reportasjer nasjonalt og lokalt. Tirsdag 9. april deltok bl.a. Kjell Ola Dahl og Gisle Weddegjerde i Dagsnytt 18.

SE DAGSNYTT ATTEN 9. APRIL 2013 HER!

Fredag 12. april, seks dager etter pressekonferansen,  åpnet politisjefen i Oslo for ny etterforskning av massedrapet på Scandinavian Star.

Til orentering: Forsikringssaken er foreldet som straffesak. Det samme gjelder skattebedrageriet. På den annen side er begge disse sakskompleksene helt sentrale i pengesporet for den nye etterforskningen. Drapssaken er ennå ikke foreldet etter norsk lov. Det skjer 7. april 2015. Politiet i Oslo har to år på seg til å rydde opp i det historiske feilskjæret fra 1990

Les hele historien om det historiske feilskjæret i boken Dødens Seilas Scandinavian Star og gåtene
av Kjell Ola Dahl

fredag 12. april 2013

onsdag 10. april 2013

Brannutviklingen ombord i skipet


Her er en snutt som viser hva passasjerene på Scandinavian Star var utsatt for natten til 7. april 1990. SINTEF bygde i laboratorium en korridor lik dem på Scandinavian Star. Filmen er fra simuleringen. Helvete er løs på under tre minutter. Gassen som utvikles er blåsyregass, tilsvarende den som brukes til å henrette dødsdømte i USA.Det skjedde klokken to om natten. Passasjerene sov. Antenningen ombord skjedde i en korridor, på bunnen av skipet hvor det ikke bodde mennesker. Ingen kunne altså slukke i de første viktige minuttene. Men branndører sto åpne slik at giftgassen kunne herje fritt oppover som forpost for flammene.

Legg merke til hvor hurtig korridoren er utbrent. Vit da at hele tolv timer etter utbrenningen av en slik korridor, mens skipet er under slep og svenske brannfolk desperat forsøker å slukke andre steder – oppstår  en ny intens brann i den utbrente korridoren. Medlemmer av besetningen har iført seg røykdykkerutstyr og sabotert et oljerør. Minst 400 liter hydraulikkolje brenner, kanskje mer. De slår hull i lugarvinduene for å skape luft til brannen.

Dette er avslørt i ettertid. Sabotasjene ble aldri etterforsket. Typisk nok beskriver Sintef det hele som en "ulykke" i forteksten til filmen.

Les mer i boka Dødens Seilas, Scandinavian Star og gåtene

tirsdag 9. april 2013

Og det fortsetter!

Jeg deltok på Dagsnytt 18 i dag – tirsdag 9 april - og snakket om Scandinavian Star. Les om boka her!
Anne Grosvold kunne fortelle at Oslopolitiet har invitert Støttegruppen og Stiftelsen til møte på fredag. Det betyr at politiet er på glid. Intet gleder mer. Samtidig vet vi at Sintef ved Øystein Meland også vil ha ny gransking. Dette går veien!
fredag 5. april 2013

Nytt trykk rundt massedrapet på Scnadinavian Star

Det er fredag. 5. april. Jeg er i Bergen og forbereder morgendagens pressekonferanse.

I morgen – på lørdag 6. april, på datoen 23 år siden båten la ut fra Oslo Havn, innkaller en ekspertgruppe til pressekonferanse i Bergen. Her vil nye beviser bli lagt fram. Det vil bli bevist dokumentforfalskning under sjøforklaringen i april 1990. Det vil også bli lagt fram tunge bevis på sabotasje utført av navngitt besetningsmedlemmer. Pressen er på. Vil du vite hele historien? Boka heter Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene.

Ekspertgruppen