mandag 20. oktober 2014

Nå er den definitivt på plass

Det har vært litt trøbbel med utkjøring av boka om Gråtass – traktoren som bygde landet. Men nå er den der – i bokhandler, på postkotorene og i Samvirkelagene. God fornøyelse. Men: hvis du vil ha den rett i postkassa, kan du klikke her!

Boka om Gråtass - traktoren som bygde landet. Nå i et samvirkelag nær deg!

søndag 12. oktober 2014

Mer om Gråtassboka: To utfordringer for Ferguson

Beltetraktor i arbeid med slepeplog
Den viktigste oppfinnelsen i landbruket noensinne er plogen. Den kom til i middelalderen. Og med den ble den viktigste jobben i våronna gjort lettere og enklere. Tidligere var det arden som ble brukt til å bearbeie jorda om våren. Men plogen var utstyrt med en veltefjøl. Dermed kunne plogen snu jorda.  Slik ble det mulig å molde ned husdyrmøk og planterester i jorda, tilføre ny næring. En annen viktig konsekvens av å pløye er at ugresset dør.

Det var denne jobben de første traktorene ble brukt til - å pløye. De ble kalt motorploger. Men maskinprodusenter og entreprenører klarte ikke å tenke nytt da hestene ble skiftet ut med traktor. De lagde ploger etter samme teknologi som til hest. Såkalte Slepeploger. Harry Ferguson irriterte seg over slepeplogene. De vinglet bak traktoren. De kunne grave seg ned i bakken. Men verst av alt: Hvis de satte seg fast, ville traktoren steile, noen ganger tippe rundt. føreren kunne forulykke.  Det var altså to utfordringer Ferguson gikk inn for å mestre: Gjøre traktoren lettere å manøvrere og løse sikkerhetsproblemet som motorisert pløying medførte.

Ferguson brukte 30 år på å utvikle og perfeksjonelere systemet som løste utfordringene. Han fikk det til ved å  se på traktor og plog som én enhet:


Ferguson hadde lært at det måtte folkeopplysning til for å få bønder til å innse nytteverdien av oppfinnelsen. Det å demonstrere maskinen i arbeid var en uttalt strategi. Spesielt viktig var det å demostrere traktorens nytteverdi også på andre områder. Redksapsutvikling var høyt prioritert i Fergusonfabrikken på førti- og femti-tallet.

Med traktoren ble pløying gjort kjappere og mer effektivt. På den annen side, skjedde noe annet også. Det å pløye pent ble en kunst. Når hadde ikke lenger bonden en hest å sammarbeide med. Det var ikke lenger bonden som gikk bak plogen og justerte. Nå befant plogen seg bak traktorføreren. Ferguson visste råd og hadde nyttige tips til den nye traktoreieren.

Kjøp Gråtass – Traktoren som bygde landet her

onsdag 8. oktober 2014

Boka om Gråtass

Nå i en bokhandel nær deg.

Fergusontrakttoren TE 20 – i Norge med kjælenavnet Gråtass – revolusjonerte landbruket over hele verden i 1946. Denne maskinen forandret samtidig hele  landbruksindustrien. Denne traktoren var nemlig utstyrt med en oppfinnelse – Fergusonsystemet, en oppfinnelse som gjorde landbrukstraktoren anvendelig til en serie arbeidsoppgaver som tidlige aldri kunne bli utført maskinelt. I tillegg effektiviserte den en mengde arbeidsoperasjoner. Kombinasjonen av hydraulikk, maskinkraft og bevisst produktutvikling av redskaper gjorde denne traktoren uunnværlig for den norske landsbyga i gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig.

Fergusonsystemet var Harry Fergusons egen oppfinnelse. Han brukte tretti år på å utvikle systemet og han skrev industrihistorie da det skjedde. Siden Gråtassen var tilrettelagt for hydraulisk teknologi, ble den maskinen alle andre traktorer i verden ble målt mot. Etter Gråtass har utviklingen av det mekaniserte landbruket aksellerert og utviklingen har løpt fra denne traktoren for lenge siden.

Allikevel er den lille grå traktoren fortsatt et dominant innslag i norsk landbruk. Den er flaggskipet blant norske veterantraktorer, og for  både legfolk, barn og gårdbrukere blir mange sider ved gardsdrift assossiert med nettopp denne maskinen. Den samme maskinen utfører i dag - snart 70 år etter at den første Gråtassen rullet ut fra Banner Lane- fabrikken i Coventry – fortsatt en mengde arbeidsoppgaver i landbruket. Veterantraktorene har sine tilhengere, sine gode hjelpere og beskyttere.  Fortsatt restaureres og omsettes Gråtasser i Norge – daglig. Rundt omkring på norske gårdsbruk har Gråtassen fortsatt sin plass. Noen av dem er stadig aktive og noen nyter pensjonistilværelsens bedagelige dager.

Foto fra boka Gråtass - traktoren som bygde landet

Boka Gråtass - traktoren som bygde landet – tar for seg hvordan og hvorfor Ferguson arbeidet med det berømte Fergusonsystemet. Slik forteller boka hvorfor akkurat denne traktoren fikk så enorm etydning i norsk og internasjonalt landbruk. Boka viser i tillegg traktorens egne hemmeligheter, modelltypene, bruksområdene og hjelperne som holder maskinen i live. Boka er rikt illustrert.

Du finner boka i dag i en bokhandel nær deg. Men vi lever i en moderne verden. Hvorfor ikke få boka sendt direkte hjem til din egen postkasse?

Du kan bestille boka her