fredag 23. januar 2015

Ny etikett til bloggarkivet

Det skjer mye knyttet til katastrofen Scandinavian Star for tiden. På tirsdag 20. januar vedtok Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomité offentlig gransking snart 25 år etter katastrofen. Jeg minner i den forbindelse om at Den Norske Riksadvokaten så sent som i 2012 avviste gjenopptakelse av saken med det merkverdige halehenget at vedtaket ikke kunne påklages. Han om det. Vedtaket er behørig omtalt i boka Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene

Jeg har siden boka  kom ut høsten 2012 publisert flere kronikker i dagspressen om temaet Scandinavian Star. De er nå samlet på egen etikett her på bloggen  Kronikker Scandinavian Star. Jeg har på følelsen av at det kommer fler.

I neste uke debatterer Stortinget foreldelse og snart offentliggjør politiet sine funn etter granskingen av pengesporet de ble pålagt av Riksadvokaten i fjor. I den forbindelse vil sakkyndige også offentliggjøre (får vi anta) sin rapport om bruddet i Hydraulikkoljerøret under dekk.

Min mening om oppnevningen av de sakkyndige kan du lese her: Ny skandale i en serie.

torsdag 22. januar 2015

Første slag er vunnet

Mandag ble det klart at Stortingets kontroll og Konstitusjonskomité iverksetter gransking av katastrofen Scandinavian Star. Det er en seier for overlevende og etterlatte etter katastrofen. Men også for det norske folk. Med en uavhengig gransking av saken vil man med stor sannsynlgihet få belyst alle sider ved katastrofen – også de som interessentgrupper og aktører av prestisjehensyn har forsøkt å tåkelegge. Nå gjenstår saken om foreldelse som skal opp i Stortinget til uka.

I Norge var det lenge en 25 års foreldelsesfrist for alvorlige kriminalsaker. Denne ble opphevet i fjor. Men ved en glipp ble ikke mordbrann tatt med. Dermed kan altså norgeshistoriens største massedrap i fredstid riskere å bli foreldet som straffesak 7 april 2015. Hvis det skjer, går skandalen inn i historiebøkene som uoppklart.

Imidlertid var det en våken justispolitiker i Senterpartiet – Jenny Klinge som tok tak i dette oktober i fjor. Stortinget skulle behandle oppheving av foreldelse for mordbrann før jul 2014. Men saken er blitt utsatt flere ganger. Den skal nå behandles på tirsdag 27. januar. Dette er om mulig det viktigste slaget som står om denen saken. På den annen side, en må regne med at Strotingsflertallet vedtar oppheving av foreldelse.

Vil du vite noen av årsakene til at det nedsettes en granksingskommisjon? Les kronikk her!

Vil du vite mer om mordbrannkatastrofen som her levd i nyhetsbildet i snart 25 år? Boka Dødens Seilas, Scandinavian Star og gåtene kan bestilles her!

tirsdag 20. januar 2015

Hvorfor Stortinget bør granske katastrofen Scandinavian Star


Denne kronikken ble publisert i Dagbladet 20. januar 2015

Stortinget ble feilinformert
Saken ble i 1991 henlagt fordi politiets utpekte gjerningsmann var død. Det har siden vist seg at politiets konklusjon var feil. Det fantes ikke beviser mot mannen som døde få minutter etter at dødsbrannen brøt ut. Dette ble også stadfestet av politiet i 2014. Politiet fastslo dermed at påtalemakten den gang både feilet – og – feilinformerte Stortinget.

Uløste mysterier
De sakkyndige gjorde grundig arbeid med å analysere hvordan dødsbrannen ble antent og spredte seg. Men dessverre satt ikke de sakkyndige med skipsteknisk spisskompetanse. Konsekvensen ble blant annet et uløst mysterium knyttet til et brudd i et hydraulikkoljerør i en passasjerkorridor. Når det gjaldt skipets tekniske beskaffenhet, støttet de  sakkyndige seg på bistand fra skipets maskinsjef. Men maskinsjefen var ikke uhildet. Han var ombord i skipet da brannen oppsto. Han befant seg under dekk da rørbruddet oppsto og båten var under slep. Han var til overmål ansatt i selgende rederi så lenge han var knyttet til skipet.

Uforklarlig utbrenning
De sakkyndige ga aldri noen forklaring på utbrenning i det såkalte krematoriet – en seksjon på dekk 5, i etasjen over rørbruddet. Dette området var utbrent kort etter at hovedbrannen oppsto. Utbrenningen ble dokumentert av Staffkaptein Karsten Hansen som saumfarte området på jakt etter overlevende. Han dokumenterte at de drepte som befant seg her, var uten brannskader. 24 timer senere var de drepte på stedet brent opp til forstøving. Området var fullstendig ødelagt av nye brannherjinger. Også materiale som skal hindre brannspredning på stedet var brannskadet. Nye datasimuleringer viser at det på stedet ikke fantes naturlig tilgang på brannmateriale til å avstedkomme disse skadene.

Uforklarlig antenning
De sakkyndige forsøkte heller aldri å forklare hvordan det kunne oppstå brann da skipet lå ved kai i Lysekil. Denne brannen oppsto i et område av skipet som hadde vært helt uberørt av brann. Siden brann ikke kan oppstå av seg selv burde de sakkyndige ha reagert.

Manipulerte dokumenter
Skipet ble kort tid før katastrofen omsatt for ca 10 millioner US Dollar, deretter solgt videre for over dobbel pris og til slutt overforsikret til en sum av 24 millioner dollar. Forsikringsdokumentet som ble vist fram i sjøretten var manipulert. En halv side som viste navnet på forsikringstakers og rettmessig eiers identitet var fjernet. Slikt kan muligens være tilfeldig. Men i tillegg kommer det faktum at politiet aldri interesserte seg for hvem som fikk utbetalt forsikringspengene. Den danske riksadvokaten fant mottakerens identitet først femten år etter skipskatastrofen. Hvilken kjøpesum som ble betalt fra hvem til hvem, eller om det i det hele tatt ble betalt noe som helst, ble heller aldri dokumentert av politiet.

Oslopolitiet skulle aldri etterforsket mordbrannen
Nylig har det svenske sjøfartsverket plottet posisjonene til Scandinavian Star og Stena Saga etter dekksdagbøker, radarposisjoner og tidspunkt for mayday sendt fra Scandinavian Star. Registreringen viser at skipet befant seg i svensk territorialfarvann hele tiden fra dødsbrannen startet til det ankom havn. Dette betyr at mordbrannen var en sak for svensk politi. Norsk påtalemakt har i årene etter 1990 ikke kunne gi juridisk begrunnelse for hvorfor det ble et politikammer i Norge som startet etterforskning.

Politiet erkjente justismord
Våren 2013 var undertegnede og Stiftelsen Ny Etterforskning av Katastrofen Scandinavian Star medarrangører  av en pressekonferanse om de overnevnte forholdene. Den massive pressedekningen førte til at Oslopolitiet i sin tur satte ned en prosjektgruppe som skulle se på katastrofen på nytt. Denne prosjektgruppen hadde sitt arbeid ferdig i mars 2014. To og en halv måned senere offentliggjorde politiet rapporten.  Politiet slo fast at det ikke fantes beviser mot den utpekte gjerningsmannen fra 1990. På tross av at dette, ville ikke politiet anbefale etterforsking av hvem som faktisk antente brannen som resulterte i det største massedrap i Norge i fredstid.  Annen videre etterforskning ble heller ikke anbefalt av politiet.

Politiet bidro til ytterligere uklarhet
Politiet avviste på samme pressekonferanse alle spekulasjoner knyttet til bruddet i hydraulikkrøret. Politiet kunne fortelle at de hadde fått vite av en svensk entreprenør at vedkommende selskap hadde skapt rørbruddet etter at skipet ankom havn i Lysekil og all brann var slukket. Politiets informasjon var sensasjonell og førte til at Stiftelsen umiddelbart tok kontakt med entreprenøren, som fortalte en helt annen versjon enn politiets. Entreprenøren hadde over hodet ikke gjort noe arbeid med hydraulikken om bord. Derimot hadde selskapet fordi det allerede var brudd i rørsystemet latt hydraulikksystemet stå urørt og isteden brukt gaffeltruck til å losse skipet for passasjerenes biler. Når politi og aktør gir ulike versjoner av samme sak kan bare uavhengig tredjepart skape klarhet i hva som faktisk skjedde.

Nye datasimuleringer gir funn som politiet overså fullstendig
På samme pressekonferanse i juni 2014 ble politiet spurt om hvordan den totale utbrenningen kunne skje i det såkalte krematoriet. Politiets svar var at skadene oppsto da passasjerenes bagasje begynte å brenne. Til orientering: Datasimuleringer gjennomført av Stiftelsen  (for øvrig gjort med samme verktøy som ble brukt til å analysere katastrofen i World Trade Center 11. september  2001) viser at det må tilføres energimengder tilsvarende minimum 20 000 liter diesel for å lage skadene som skjedde på dette stedet. 20 000 liter diesel tilsvarer 100 fat med brennstoff som tilsvarer full tank på ca 500 personbiler. Denne typen funn tilsier at en gransking av katastrofen ikke bør begrenses til det mandat politiet fikk av Riksadvokaten i fjor.

For snevert fokus
Oslos Politimester ba på politiets pressekonferanse 13. juni 2014  riksadvokaten igangsette en ny og begrenset etterforskning av økonomi- og eierforholdene i saken. Dette er vel og bra. Ulempen er bare at kriminelle handlinger knyttet til sakens økonomi når de en gang dokumenteres, vil være strafferettslig foreldet. Politiets nye begrensede etterforskning vil altså knapt avstedkomme strafferettslig oppgjør.


Konklusjonen blir at Norges politi og påtalemakt har gått på så mange feilskjær at de bør overlate jobben en instans uten prestisjemessig binding til saken. Norgeshistoriens største massedrap i fredstid kan best opplyses med en uavhengig gransking i regi av Norges Storting.


tirsdag 13. januar 2015

Året som gikk

Det har vært stille i det siste. En forfatter som tier, han skriver. Derfor denne lange tausheten. Men det positive er at det blir bok til høsten. Det er jo en trøst.

Og enda en trøst:
Her en liten bilderevy fra året som gikk:
Blåmeis i januar

Morgnestemning i januarvedhogst i februar

Soloppgang på vei mot Kongsvinger for å holde foredrag om Scandinavian Star

Tjuvstart i februar

Det ble grønt på jordene allerede i mars

Men det var snø på Sjusjøen, på ski sammen med Ragnar Kasbo

Mer vedhogst i mars
Besøk fra Hisham Zaman


Det blir grønt i april

på boktur til Buthan i mai. Flyr ved siden av Himalayafjellene

Kjører til hovedstaden Thimpu, Buthan

Stillas av bambus i thimpu

Buddaen utenfor Thimpu, 54 meter høyDagligliv i thimpu

Hjem til slått i juni, vondti kneet men rekordavling

Så måtte jeg operere kneet i juniBokbad i Torre Pelice, Italia, flott publikum
Staudebed i juli her på bruket

selfie ved Mjøsa i juli

Geiranger i juli, terrortrussel

Til Haugesund på amandautdelingen, klar til løperen

Haugesund, båtfestival og utsilling av wickmanmotorer

September, på besøk på Mjøssamlingene. Denne ferga gikk over Mjøsa 

På Mjøssamlingene går toget forbi

Med Hisham i Berlin - skriving

2.slått itl høy i september, Ferguson FE 35


oktober, på tur med datteren etter traktkantarell

høst

Så kom boka om Ferguson TE-20 – Gråtassen!Ungsauen har fått eget beite

Ny offensiv i saken Scandinavian Star, forberedelse til møte i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Gisle Weddegjerde, Agne Knutson, Ove Brandt, Arne Steen, Ingvar Brynfors

Samme møte, Sigurd Klomsæt og Thor Brannmann

På vet til strotinget, Thor Brannmann, håkon Winterseth Erling Hansen, Sigurd Klomsæt, Arne Steen, Kjell Ola Dahl og Gisle Weddegjerde, Terje Bergsvåg bak kamera. 
På tampen av året, på boktur til Flensburg i regi av foreningen Norden, sammen med Erlend Loe


Bokaften i Flesburg, bokbader, Gabriele Haefs