torsdag 12. juni 2014

Fredag 13. juni 2014 – en merkedag


I morgen, fredag 13 juni blir en merkedag for mange personer knyttet til katastrofen som skjedde 7. April 1990.

For snart to år siden kom boken min Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene ut på Pax forlag. Jeg hadde da jobbet med boka i to år. Anmelderne var lunkne. De syntes boken var for kompleks og lite tabloid. Men utover høsten ble boken  lest av de rette menneskene. Det gjorde at våren 2013 ble desto bedre:

Fra pressekonferansen våren 2013
I april 2013 var jeg medarrangør av en pressekonferanse i regi av Stiftelsen for gjenopptakelse av etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star. 

Denne pressekonferansen ble et vendepunkt i for norsk politi og påtalemakts forhold til katastrofen.  Pressekonferansen kunne aldri bli avholdt uten innsatsen til etterlatte Arne Steen og den dedikerte ildsjelen Terje Bergsvåg. De trommet sammen en ekspertgruppe med bred faglig kompetanse. Tre av disse karene var operative på katastrofeskipet da det skjedde: Tidligere brannmester i Göteborg Ingvar Brynfors, tidligere politiinspektør Agne Knutson samt tidligere brigadesjef i Oslo Branvesen Thor Kristiansen. I tillegg besto gruppen av Håkon Winterseth og Ståle Eilertsen – begge branningeniører som frivillig har foretatt mengder av tekniske analyser Sintef aldri gjennomførte i 1990, samt Gisle Weddegjerde skipsinspektør fra Lloyds som besitter uvurderlig skipsteknisk kompetanse. Videre besto gruppen av Leif Vervik, leder av fellesgruppen for Sjøfolk, skipsreder Dan Oddfjell og overlevende Martin Grande. Pressekonferansen ble kringkastet over hele Norden – direkte og hadde en massiv gjennomslagskraft. 

Håkon winterseth går gjennom brannforløpet på pressekonferansen
Før det var gått en time var politimester Sjøvold i Oslo på tråden. Oslopolitiet skulle nedsette en arbeidsgruppe for å se på katastrofen på nytt. Denne gruppa har nå vært i arbeid i ett år. Tolv til femten etterforskere har jobbet med saken like lenge. Underveis i året som har gått har stiftelsen, spesielt ved skipsinspektør Gisle Weddegjerde og ingeniør Håkon Winterseth gitt politiet løpende informasjon om vitale forhold av betydning for å forstå brannforløpet, branntiden og skadene brannen utførte.  

Nå har altså politimester Sjøvold innkalt Stiftelsen til møte om resultatet av arbeidet fredag den 13 juni  – ti måneder og 26 dager før saken er foreldet. 


Uansett utfall av møtet sitter jeg personlig igjen med en klar fasit. Dødens Seilas ble en viktig bok og det var riktig å skrive den akkurat slik den ble skrevet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar