lørdag 13. april 2013

Ekspertuvalget og dets arbeid

Hvem er det såkalte ekspertutvalget som framlegger nye opplysninger i saken Scandinavian Star?Ekspertutvalget i arbeid


Det som i pressekretser omtales som ekspertutvalget er en gruppe fagfolk som består av Gisle Weddegjerde, skipsinspektør (Lloyds), Ingvar Brynfors, tidligere brannmester i Göteborg (ledet slukningsarbeidet ombord i skipet, var første mann ombord etter brannutbruddet), Agne Knutson, tidligere politiinspektør i Gøteborg, (første politimann ombord etter brannutbruddet,  drev tekniske analyser om bord i det brannherjede skipet da det ankom Lysekil) Thor Kristiansen, tidligere Brigadesjef i Oslo Brannvesen (var  første nordmann ombord i vraket i Lysekil) Norvald Visnes, tidligere lensmann i Fana, advokat Erling Hansen (representerer enken etter Erik Mørk Andersen, mannen som norsk politi pekte ut som brannstifter), Ove Brandt  (FNO skadedrift), Leif Vervik, leder av Fellesforbundet for Sjøfolk og redaktør av fagtidsskriftet Dråpen, Dan Oddfjell, skipsreder, Martin Grande overlevende øyenvitne fra Scandinavian Star, Ståle Eilertsen, Senior branningeniør i Skansen Consult, Håkon Winterseth, senior branningeniør i Skansen Consult, Arne Steen, etterlatt og leder av Stiftelsen for gjenopptakelse av etterforskingen av brannen på Scandinavian Star, Terje Bergsvåg, nestleder i samme stiftelse, Kjell Ola Dahl, forfatter av boken Dødens Seilas, Scandinavian Star og gåtene.


Lørdag 6. april 2013 skulle bli en merkedag i historien om dette skipet. Det var på dagen 23 år etter at MS Scandinavian Star la ut fra Oslo havn og skulle bli åsted for det største massedrap i Nord-Europa etter andre verdenskrig. Denne dagen avholdt utvalget en pressekonferanse om Scandinavain Star.


Fra pressekonferansen
Pressekonferansen ble sendt direkte på TV2, DR1, SVTV4. Mens NRK1 gjorde reportasjer som ble sendt som hovedsak i kanaler som Dagsreviyen og Keldsnytt. Alle Tv-stasjonene gjorde intervjuer og lagde reportasjer på saken. Dagbladet, Bergens Tidende, Bergensavisen og NTB samt Sveriges radio og andre aviser fulgte også pressekonferansen tett.
Leif Vervik og Gisle Weddegjerde

Det ble klart at gruppen kunne legge fram nye saksopplysninger i tillegg til en ny og systematisk analyse av politiets arbeid, brannforløpet og vitneforklaringene under sjøforklaringen i 1990. Blant de nye opplysningene var øyenvitneskildringer samt en serie nye fotobevis som dokumenterer sabotasje i mange timer etter at politiets utpekte gjerningsmann beviselig var død. Gruppen vurderte også en eventuell politianmelse av sentrale aktører i påtalemakten den gang.

Men allerede før pressekonferansen meldte oslopolitiet seg for dialog.

Håkon Winterseth foredrar om brannutviklingen
I dagene etter fortsatte trykket. Avisene fulgte opp med intervjuer og reportasjer nasjonalt og lokalt. Tirsdag 9. april deltok bl.a. Kjell Ola Dahl og Gisle Weddegjerde i Dagsnytt 18.

SE DAGSNYTT ATTEN 9. APRIL 2013 HER!

Fredag 12. april, seks dager etter pressekonferansen,  åpnet politisjefen i Oslo for ny etterforskning av massedrapet på Scandinavian Star.

Til orentering: Forsikringssaken er foreldet som straffesak. Det samme gjelder skattebedrageriet. På den annen side er begge disse sakskompleksene helt sentrale i pengesporet for den nye etterforskningen. Drapssaken er ennå ikke foreldet etter norsk lov. Det skjer 7. april 2015. Politiet i Oslo har to år på seg til å rydde opp i det historiske feilskjæret fra 1990

Les hele historien om det historiske feilskjæret i boken Dødens Seilas Scandinavian Star og gåtene
av Kjell Ola Dahl

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar