mandag 2. september 2013

NY ETTERFORSKNING NOK EN GANG


-->I kveld ble det kjent at politiet setter ned et gruppe som skal innstille til en eventuell ny etterforskning i saken Scnadianvian Star. Spørsmålet er om overlevende og etterlatte og publikum for øvrig kan stole på politiet denne gang.

Sist det var offentlig trykk på denne saken i april, ringte Oslos politimester og ville ha et møte med stiftelsen som holdt pressekonferanse i Bergen. Politimesteren hevdet da at politiet ville se på saken på nytt. Han skulle sette ned en gruppe.

Så begynte han å se på saken. Så gikk det fire måneder. I tre av disse månedene har politimesteren hatt VGs journalister på telefonen. I forrige uke begynte VG å kjøre sine artikler. Da finner Oslos politimester tiden moden igjen. Han innkaller til nytt møte og sier det samme som han sa i april, nemlig at de skal se på saken på nytt. En gruppe skal settes ned og jobbe fram til jul og så bestemme seg for om det er grunnlag for å åpne ny etterforskning eller ikke. Hva er dette? Hva har politiet gjort siden april? Hvorfor ikke sette i gang ny etterforskning nå? Hva er forskjellen på den nye gruppa og gruppa som ble nedsatt i april?

Til Tv2-nyhetene i kveld uttalte Oslos politimester Sjøvold at den som eventuelt beordrer ny etterforskning vil være Riksadvokaten.

Betryggende. Den samme Riksadvokaten avviste som kjent gjenopptakelse i saken sist i februar 2012 og avsluttet kjennelsen med sitt sitt skandaløse forsøk på kvele opinionen i saken med setningen  vedtaket kan ikke påklages.

Spørsmålet nå er om politiets nye iver etter å gå gjennom saken rett og slett er god gammel filibustertaktikk: Da fanden ville at intet skulle skje satte han som kjent ned en komité. En uttalelse om etterforskningsgruppe tar nemlig trykket fra negative presseoppslag. Uttalelsen setter dessuten politiet i et gunstig lys. Politiet får dessuten dratt ut tiden fram til jul. Hvis det skulle være hensikten. Og hvis hensikten skulle være så utspekulert, kan riksadvokaten etterpå bruke noen måneder på å tenke lenge og vel. Deretter avslå ny etterforskning og påtalemaktens perleport vil være så nær så nær – april 2015. Da er saken foreldet.

Men la oss ta politiet på alvor og gi gruppa en sjanse. Det nye med gruppa som nå etter sigende skal nedsettes er at Kripos og Økokrim skal være med på laget. Det kan da virke som om Riksadvokatren er på glid og åpner for etterforskning av pengesporet. La oss håpe det er så vel. Sist, i april – da politet også satte ned gruppe, la riksadvokaten følgende begrensing på mandatet: Ikke gå inn i sakens økonomi. Nå får vi håpe etterforskerne i den nye gruppa har ryggrad og fornuft. For én ting er like sikkert som at tiden går: Massedrapene på Scandinavian Star lar seg ikke løse uten at politiet tar bryet med å følge pengene.DØDENS SEILAS – Scandinavian Star og gåtene – boken om katastrofen på Scandinavian Star ble lansert 15. august 2012.

Den fulle og hele historien! Forsikringsbedrageriet, skattesvindelen, brannstiftelsen og sabotasjeaksjonene, politiets feilskjær. Den påståtte gjerningsmannen og de skyldige.

Boka kan kjøpes her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar