torsdag 22. januar 2015

Første slag er vunnet

Mandag ble det klart at Stortingets kontroll og Konstitusjonskomité iverksetter gransking av katastrofen Scandinavian Star. Det er en seier for overlevende og etterlatte etter katastrofen. Men også for det norske folk. Med en uavhengig gransking av saken vil man med stor sannsynlgihet få belyst alle sider ved katastrofen – også de som interessentgrupper og aktører av prestisjehensyn har forsøkt å tåkelegge. Nå gjenstår saken om foreldelse som skal opp i Stortinget til uka.

I Norge var det lenge en 25 års foreldelsesfrist for alvorlige kriminalsaker. Denne ble opphevet i fjor. Men ved en glipp ble ikke mordbrann tatt med. Dermed kan altså norgeshistoriens største massedrap i fredstid riskere å bli foreldet som straffesak 7 april 2015. Hvis det skjer, går skandalen inn i historiebøkene som uoppklart.

Imidlertid var det en våken justispolitiker i Senterpartiet – Jenny Klinge som tok tak i dette oktober i fjor. Stortinget skulle behandle oppheving av foreldelse for mordbrann før jul 2014. Men saken er blitt utsatt flere ganger. Den skal nå behandles på tirsdag 27. januar. Dette er om mulig det viktigste slaget som står om denen saken. På den annen side, en må regne med at Strotingsflertallet vedtar oppheving av foreldelse.

Vil du vite noen av årsakene til at det nedsettes en granksingskommisjon? Les kronikk her!

Vil du vite mer om mordbrannkatastrofen som her levd i nyhetsbildet i snart 25 år? Boka Dødens Seilas, Scandinavian Star og gåtene kan bestilles her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar