lørdag 15. november 2014

Ny skandale i en serie

Dagbladet melder i dag  (lørdag 15.november 2014) at Oslo Tingrett har oppnevnt Kjell Schmidt Pedersen og Øystein Jæger Mæland som sakkyndige for å utrede den såkalte hydraulikkbrannen ombord i Scandinavian Star. Hvis dette medfører riktighet er det en skandale. Schmidt Pedersen og Mæland var de samme sakkyndige som arkiverte og bortforklarte denne brannen som ikke betydningsfull i 1990.

Problemet  var i 1990 og er i dag det samme: Ingen av de to branningeniørene har skipsteknisk kompetanse. Den gang allierte de seg med maskinsjefen ombord på Scandinavian star for å forstå hva som kunne ha skjedd. Det var en beslutning som politiet burde ha stanset.  Maskinsjefen var nemlig ombord i skipet da det brant under slep - i 300-korridoren der denne hydraulikkbrannen forløp. De to ingeniørene tok heller ikke hensyn til at den samme maskinsjefen av brannmannskapene ble beskyldt for sabotasje mens han befant seg om bord.  Den samme maskinsjefen var ansatt av selgende rederi da det brant, det selgende rederi som var mottakeren av  det totale forsikringsbeløpet som nettopp denne brannen avgjorde størrelsen på.

Hvis Dabladets oppslag medfører riktighet er oppnevningen bare en ny skandale i en serie av uforståelige hendelser i regi av norsk påtalemakt i denne saken.

–Mannen som idag leder politiets begrensede etterforskning av saken Scandinavian Star – Terje Beckman Dahl – var i stand til å bortforklarte den samme hydraulikkbrannen i år som naturlig avbrenning av passasjerers bagasje. Det skjedde på pressekonferansen politiet holdt i juni.

–Riksadvokaten fant det helt naturlig at Oslopolitiets prosjektgruppe som på pressekonferansen i juni i år var i stand til å hvitvaske Oslopolitiets etterforskning i 1990 – skulle være de samme som nå gjennomfører ny etterforskning.

– Oslo Tingrett har oppnevnt bistandsadvokater til overlevende og etterlatte, men unnlot å oppnevne bistandsadvokat til enken etter Erik mørk Andersen– mannen som urettmessig fikk skylda for det hele. En kvinne som har måttet leve med beskyldningen om at ektemannen sto bak massedrap.

Det er bare en eneste verdig utgang på farsen som nå pågår: Stortingen må nedsette en uavhengig granskingskommisjon som snur hver stein i saken Scandinavian Star – også steinene som Norges Riksadvokat og Oslopolitiet sitter på.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar