søndag 12. oktober 2014

Mer om Gråtassboka: To utfordringer for Ferguson

Beltetraktor i arbeid med slepeplog
Den viktigste oppfinnelsen i landbruket noensinne er plogen. Den kom til i middelalderen. Og med den ble den viktigste jobben i våronna gjort lettere og enklere. Tidligere var det arden som ble brukt til å bearbeie jorda om våren. Men plogen var utstyrt med en veltefjøl. Dermed kunne plogen snu jorda.  Slik ble det mulig å molde ned husdyrmøk og planterester i jorda, tilføre ny næring. En annen viktig konsekvens av å pløye er at ugresset dør.

Det var denne jobben de første traktorene ble brukt til - å pløye. De ble kalt motorploger. Men maskinprodusenter og entreprenører klarte ikke å tenke nytt da hestene ble skiftet ut med traktor. De lagde ploger etter samme teknologi som til hest. Såkalte Slepeploger. Harry Ferguson irriterte seg over slepeplogene. De vinglet bak traktoren. De kunne grave seg ned i bakken. Men verst av alt: Hvis de satte seg fast, ville traktoren steile, noen ganger tippe rundt. føreren kunne forulykke.  Det var altså to utfordringer Ferguson gikk inn for å mestre: Gjøre traktoren lettere å manøvrere og løse sikkerhetsproblemet som motorisert pløying medførte.

Ferguson brukte 30 år på å utvikle og perfeksjonelere systemet som løste utfordringene. Han fikk det til ved å  se på traktor og plog som én enhet:


Ferguson hadde lært at det måtte folkeopplysning til for å få bønder til å innse nytteverdien av oppfinnelsen. Det å demonstrere maskinen i arbeid var en uttalt strategi. Spesielt viktig var det å demostrere traktorens nytteverdi også på andre områder. Redksapsutvikling var høyt prioritert i Fergusonfabrikken på førti- og femti-tallet.

Med traktoren ble pløying gjort kjappere og mer effektivt. På den annen side, skjedde noe annet også. Det å pløye pent ble en kunst. Når hadde ikke lenger bonden en hest å sammarbeide med. Det var ikke lenger bonden som gikk bak plogen og justerte. Nå befant plogen seg bak traktorføreren. Ferguson visste råd og hadde nyttige tips til den nye traktoreieren.

Kjøp Gråtass – Traktoren som bygde landet her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar